Servizos Sociais

Servizos Sociais (44)

Mar 03
O concello de Camariñas, a través da Concellería de Servizos Sociais, fomenta o debate e actividades varias nos colexios do municipio co gallo do 8 de marzo. As datas e…
Nov 13
De acordo e ao amparo do previsto no Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais, o Grupo Municipal Socialista do Concello de Camariñas, desexa someter á consideración…
Páxina 3 de 22