Xan 28
A xustiza volve a darlle a razón ao Concello de Camariñas nun auto dictado polo Xulgado do Contencioso Administrativo Nº 3 da Coruña que ven de desestimar o recurso presentado pola sociedade “Gestión Pombo Vázquez, S.L” contra o Concello o cal lle pedía unha indemnización de 167.412,28 euros por supostamente “haberse frustrado la ejecución de una Tanatorio” que, de ceder o concello ante esta pretensión, costaríalle ós cidadáns esa mostruosa cantidade co seguro regocixo da ultradereita camariñana.
Xan 13
A xustiza volve a darlle a razón ao Concello de Camariñas en un auto dictado polo Xulgado do Contencioso Administrativo Nº 3 da Coruña onde ven de desestimar o recurso presentado por dona Guadalupe Elena Alvite Alborés  contra o auto que dictara este mesmo xulgado sobre o non derribo do Tanatorio Municipal Hermanas Fernández Espín.  Este auto é firme e contra él non cabe interpor recurso algún, e condena a pagar as costas a parte vencida.
Dec 06
Esta semana empezou da millor maneira posible para os intereses dos cidadáns de todo o municipio de Camariñas ca sentenza gañada por parte do concello contra o derribo do tanatorio. Esta demanda interposta por unha veciña que reclamaba unha franxa de terreo no cal ela di que foi construido o Tanatorio Municipal Irmáns Fernández Espín, aínda que está por demostrar si é verdade porque o que son papeles e documentos aínda non chegaron a día de hoxe ao xulgado. E acaba esta semana tamén da millor maneira para os intereses dos cidadáns con outra sentencia que novamente fallaba favorablemente hacia o Concello de Camariñas despois de que a Cooperativa Funeraria “Servicios Fúnebres de Camariñas, Sociedad Cooperativa Galega", renegando dos seus principios fundacionais presentara unha ridícula demanda xudicial de claro senso político e nun caso que non lle incumbía. Non olvidemos que a súa directiva estuvo integrada, entre outros, pola concelleira por Buría do PP de Camariñas así como actualmente por un antigo concelleiro do PP. Así e todo, a sala do Contencioso-Administrativo do Tribunal de Xustiza de Galicia, ven a dar a razón ao Concello de Camariñas contra a denuncia presentada pola Cooperativa Funeraria de Camariñas, (outra máis), e condena a esta a pagar as costas do procedemento que poden chegar ata 1.000 euros que sairán dos bolsillos de todos os socios da cooperativa. Non estaría de máis que cada un dos socios lle reclamara á directiva esa cantidade de cartos para pagar esas costas en vez de sacalos do patrimonio da funeraria. Dende a Agrupación Socialista de Camariñas creemos que xa é momento de que os cooperativistas tomen dunha vez cartas no asunto e metan orde na súa entidade xa que o patrimonio da mesma está sendo mermado drásticamente polos intereses políticos da xunta directiva dunha cooperativa que debería ceñirse á súa actividade propia e deixarse de política, de xulgados e, sobretodo, de malgastar o diñeiro dos seus socios ós que tanto traballo lles costa gañar.
Páxina 8 de 29