Os servicios sociais de Camariñas están desempeñados por unha traballadora social e unha auxiliar administrativa que son financiados por recursos procedentes do Concello, da Xunta de Galicia e da Deputación Provincial. A traballadora social é a responsable do programa de información, orientación e asesoramento, a través do cal os usuarios poden acceder a todos os recursos sociais: prestacións, axudas, pensións, servizos e á información relativa aos dereitos sociais  que lles correspondan. Desde este programa realizase o estudo, difusión e posta en marcha de proxectos novos de ámbito local e o desenvolvemento, a nivel municipal, de programas autonómicos e estatais.