Os seguros agrarios naceron en España alá polo 1917 para tentar solucionar os graves problemas que supuñan a perda das colleitas nun país cunha variabilidade climática tan imprevisible como é o noso. Nun principio aseguraban as colleitas contra o risco de incendio, o gando e a saraiba. Anos despois, en 1919, nace a Mutualidade Nacional do Seguro Agropecuario e as sucesivas melloras supuxeron modificacións que daban resposta as eivas que se ían detectando ao longo dos anos.