Educación e Deporte

Educación e Deporte (83)

Nov 05
No mes de xullo, as APAS do instituto coñecían que ía haber unha reducción do profesorado no Instituto moi importante (de un 20%) . Dende entón están a pelexar por…
Páxina 42 de 42