ANUNCIO DE PLENO ORDINARIO O VENRES 31 DE XULLO DE 2015

Valora este artigo
(1 Voto)

O venres 31 de xullo, vaise a celebrar un pleno no salón de sesións da Casa do Concello  as 8 da tarde. Dende a Agrupación Socialista de Camariñas, animamos a tódolos veciños a asistir a este pleno para comprobar en primeira persoa o traballo que se desenrola dende o o grupo de goberno do PSdeG-PSOE do Concello de Camariñas. Dito pleno contará coa seguinte orde do día:

PARTE I: ADOPCIÓN DE ACORDOS

1.- Aprobación, si procede, das actas da sesión extraordinaria de 3 de xullo de 2015. 
2.- Aprobación inicial do expediente de modificación de crédito nº17 mediante suplemento de crédito.  
3.- Mocións de urxencia.

PARTE II: CONTROL ÓRGANOS DE GOBERNO

4.- Decretos da Alcaldía e comunicacións.
5.- Dación de conta do informe de intervención emitido en cumprimento do previsto na Lei 3/2004, do 5 de xullo, de modificación da lei 3/2004, do 29 de decembro, polo que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais do 4º trimestre de 2014 e do 1º trimestre de 2015.
6.- Dar conta do informe da intervención municipal en cumprimento do art. 218 do Real Decreto Lexislativo 2/2004, do 5 de marzo, polo que se aproba o texto refundido da lei reguladora das facendas locais.
7.- Dar conta da adscripción dos membros da Corporación á Comisión Informativa de Asuntos Xerais e a Comisión Especial de Contas.
8.- Rogos e Preguntas.

 

1195 Modificado por derradeira vez o Xoves, 30 Xullo 2015 14:37
Máis en esta categoría:

Deixa un comentario

Asegúrate de encher a información requerida marcada con (*). Non étá permitido o código HTML. Teu enderezo de correo non será publicado.