Resumo do pleno extraordinario do 24 de novembro e anuncio de pleno ordinario do 28 de novembro

Valora este artigo
(3 Votos)

O luns celebrouse un Pleno Extraordinario que tiña como puntos da orde do día a Aprobación do Plan Provincial de Cooperación ás obras e Servizos de Competencia Municipal (POS 2015), e o Nomeamento de representantes do Concello en órganos colexiados de competencia do pleno. Ambos puntos aprobáronse por a unanimidade do pleno. O POS 2015 ten unha investimento de 174.730,47 que se destinarán da seguinte maneira:

RENOVACIÓN DE REDES DE SANEAMENTO, PLUVIAIS E PAVIMENTACIÓN NA RÚA CONSTITUCIÓN E ADXACENTES (detrás do Concello), que conta con investimento de 121.422,39 euro.
Achega a gastos correntes, con unha partida de 53.308,08 euros.

Así mesmo nomeáronse os representates do Concello nos  Consellos escolares de “O Areal” e “Pedra da Aguia” así como  No Consorcio Galego de Benestar, e na Asociación Neria, debido as vacantes que se produciron tras a marcha da nosa Compañeira Mª Carmen Linares.

Tratouse de un pleno extraordinario  xa que para ambos puntos no se podía esperar o pleno do próximo venres, os representantes nos Consellos escolares tiñan que ser nomeados antes do día 27 de novembro e o POS tiña que ser remitido tamén este mes.

PLENO ORDINARIO O VENRES 29 DE NOVEMBRO


O venres 28 de novembro, vaise a celebrar un pleno no salón de sesións da Casa do Concello  as 8 da tarde coa seguinte orde do día:

PARTE I: ADOPCIÓN DE ACORDOS

1.- Dar conta do escrito presentado polo Concelleiro D. Daniel Rego González no que comunica o abandono do grupo político Popular

2.- Aprobación, se procede, das acta das sesións ordinarias e extraordinarias anteriores. 

3.- Elección xuíz de paz titular.

4.- Adhesión ao Convenio de colaboración entre el organismo autónomo Jefatura Central de Tráfico y la Federación Española de Municipios y Provincias para el intercambio de información y la mutua colaboración administrativa.

5.- Aprobación inicial da modificación nº1 do Plan Xeral de Ordenación Municipal.

6.- Aprobación inicial do orxamento xeral do exercicio 2015.

6.- Mocións dos grupos políticos.

PARTE II: CONTROL ÓRGANOS DE GOBERNO.

8.- Decretos da Alcaldía e comunicacións.

9.- Dación de conta do Informe de Intervención en cumprimento do previsto na Lei 15/2010, do 5 de xullo, de modificación da lei 3/2004, do 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade na operacións comerciais, 1º, 2º e 3º trimestre de 2014

989 Modificado por derradeira vez o Venres, 28 Novembro 2014 10:31
Máis en esta categoría:

Deixa un comentario

Asegúrate de encher a información requerida marcada con (*). Non étá permitido o código HTML. Teu enderezo de correo non será publicado.