PLENO ORDINARIO O LUNS 28 DE XULLO DE 2014 NO CONCELLO DE CAMARIÑAS

Valora este artigo
(1 Voto)
O poróximo lúns 28 de xullo de 2014 vaise a celebrar un pleno no salón de sesións da Casa do Concello de Camariñas as 8 da tarde coa seguinte orde do día:

PARTE I: ADOPCIÓN DE ACORDOS


1.- Aprobación, se procede, das acta das sesións ordinarias e extraordinarias anteriores. 
2.- Determinación dos días festivos locais para o ano 2015.
3.- Aprobación do proxecto de obra “Mejora de viales en varios puntos del Concello de Camariñas” e solicitude de subvención nominativa á Deputación de A Coruña.
4.- Modificación do orzamento da Corporación mediante habilitación de suplemento de crédito.
5.-  Aprobación da Conta Xeral do exercicio 2013.
6.- Mocións de urxencia.

PARTE II: CONTROL ÓRGANOS DE GOBERNO.


7.- Decretos da Alcaldía e comunicacións.
8.- Dar conta do Decreto da Alcaldía de data 8 de xullo de 2014 de nomeamento de membros da Xunta Local de Goberno, de tenentes de alcalde e concelleiros delegados.
9.- Dar conta da adscripción ao grupo político socialista da concelleira Mª Teresa Castro Carril.
10.- Dar conta da adscripción dos concelleiros do gurpo socialista ás comisións Informativas  e Comisión Especial de Contas.
11.- Dación de conta do Informe de Intervención en cumprimento do artigo 218 do Real Decreto Legislativo 2/2004 do 5 de marzo polo que se aproba o texto refundido da Lei reguladora de facendas locais.
12.- Rogos e Preguntas.

Dende a Agrupación Socialista de Camariñas, animamos a tódolos veciños que así o desexen a asistir a este pleno e comprobar en primeira persoa todo o traballo que se desenrola dende o Concello de Camariñas.

1381 Modificado por derradeira vez o Xoves, 24 Xullo 2014 14:55
Máis en esta categoría:

Deixa un comentario

Asegúrate de encher a información requerida marcada con (*). Non étá permitido o código HTML. Teu enderezo de correo non será publicado.