E habitual ver como determinada xente en determinada páxina dálle a volta a tortilla para que todo se entenda o revés. Si se fala de que o candidato de eles é un impresentable, eles acusan ó que fala de que cobra demasiado polo Concello, conseguindo que algún desvíe a súa atención do verdadeiramente importante; si se fala da axuda que uns e outros prestan o seu pobo nas festas, eles indígnanse porque o primeiro é o seu negocio (ninguén dixo o contrario, é ahí a diferenza), pero coma as mentiras teñen as patas moi curtas, achégovos unha copia dos rendementos do meu traballo do ano 2010, para que o Sr. Secretario do PP de Camariñas me “achegue” o que falta ata os 8200 euros que según el di que cobrei do Concello, e despois informarlle que algúns facemos moitos viaxes “gratuitamente” (se algún deles sabe o que significa esa verba) como foi ir a 78 mesas de contratación de obras, 38 mesas de negociación colectiva, 27 viaxes a Xunta a Santiago e a Deputación da Coruña, outros viaxes a Muxía, Vimianzo, Vigo, Ourense sempre en representación do Concello e polos que non cobrei ni un peso e todas elas fácilmente justificables.

 

Queridos veciños ante o acontecido nos últimos dias, debido as publicacions realizadas en paxinas dixitais do concello, quero salir e aclarar todos as dubidas que poideran xurdir entorno a este asunto, estou a disposición do partido para ir nas listas no posto no que consideren oportuno que deba ir,  e non teño ningun asunto que se me fose da man, unicamente que consideren por asuntos que se me fosen das mans: