×

Aviso

JUser: :_load: non foi posíbel cargar o usuario do ID: 89
Marisol Soneira advirte que o Goberno galego sitúa aos pósitos “ao borde do desafiuzamento”

O pasado día 7 de marzo, véspera do día da muller, a presidenta e a secretaria de AGAMAR, Natalia Laiño e Genoveva Maneiro, participaron nunha xornada en Poio para informar as mulleres sobre os seus dereitos en materia de seguridade social. A charla foi organizada polo departamento de servizos sociais a través do CIM (Centro de información á muller). Ademais de temas relacionados coa seguridade a conferencia tamén se dirixiu a aquelas persoas xoves que teñen intención de buscar no marisqueo un posto de traballo como saída á crise.
OS SOCIALISTAS CULPAN Á XUNTA DA DESINFORMACIÓN NO SECTOR E NA INSPECCIÓN SOBRE A REGULACIÓN DA TALLA MÍNIMA DA AMEIXA XAPÓNICA, O QUE PROVOCOU ACTAS SOBRE CAPTURAS QUE SÍ CUMPRÍAN COA NORMATIVA COMUNTARIA.
A deputada socialista, Marisol Soneira, criticou que a propia Administración encargada de sancionar descoñecera a redución de 40 a 35mm a talla mínima comercial desta especie. Sancionaron a mariscadores por extraer ameixa da talla regulamentaria.

 


A parlamentaria socialista, Marisol Soneira, ven de recriminar ao Goberno galego que nin teña informado nin coñecera a normativa europea aplicable á medida mínima de extracción da ameixa xapónica, producindo un serio prexuízo ao sector, especialmente ás persoas, individuais ou xurídicas ás que se lle tramitaron actas de infracción por capturas con talla por baixo do 40 mm, cando a talla en vigor desde 2009 é de 35mm.

A portavoz de pesca recriminou á Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Rodríguez Carballo, que estando en vigor o Regulamento (CE) 43/2009 de 16 de xaneiro de 2009, que rebaixa a talla mínima da ameixa xapónica a 35 mm, isto non fora comunicado aos afectados ata unha circular do 30 de setembro de 2011. Porque, como dixo Soneira, “en todo ese tránsito pasaron cousas, entre elas a sanción a traballadores do mar, que estaban a extraer coa medida legal”.

Deduce a deputada socialista que “tampouco o corpo de inspección coñecía a normativa en vigor”, pois como recoñeceu a propia directora xeral, se seguiron tramitando actas de infracción: 4 en 2009 e 17 en 2010.

Soneira fixo fincapé nas consecuencias desta situación de desinformación a respecto da talla mínima desta prezada especie. Sobre todo de tipo económico, pois moitas familias se atoparían con dificultades para afrontar os recursos ou para o pago das sancións efectivas. Pero tamén, recorda a portavoz de pesca socialista, profesionais, pois é sabida a influencia de ter ou non manchado o expediente para a solicitude do PERMEX.

A propia directora xeral recoñeceu a Soneira a necesidade de remitir unha circular informativa ao sector. A deputada encargada da pregunta en comisión  insistiu en que “non é recibo que nun estado de dereito coma o noso a Administración sancionadora descoñeza a lexislación aplicable”.

SENSACIÓN DE DESCONTROL NA CONSELLERÍA
Marisol Soneira reprochou esta sensación de descoñecemento lexislativo e de descontrol por parte da Consellería de Medio Rural e Mar, porque “aínda que nun expediente poda parecer fácil cambiar un papel ou engadir documentación, detrás de todo isto están persoas que bastante lles chega con preocuparse de traballar no mar e sacar dignamente unha renda do seu traballo”.

Neste marco de confusión recordou Soneira o episodio dos 12 PERMEX de Carril pois, “non se sabe ben onde fallaron os controis”, pero a administración acabounos retirando tras recoñecer que se outorgaran de xeito ilegal.

 

- A portavoz de Pesca do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, Marisol Soneira esixe á Xunta que dea cumprimento aos convenios coas confrarías e outros colectivos do mar, aboando trimestralmente as cantidades comprometidas.
- Denuncia que a Consellaría do Mar acumula un atraso considerable no aboamento de subvencións, axudas e convenios con particulares e entidades do sector pesqueiro e marisqueiro de Galicia.
- Ademais pide facer provisión de fondos propios, cando o financiamento das axudas sexa de máis dunha administración.

A Xefatura Territorial da Consellería do Mar en A Coruña convoca proceso selectivo para o acceso ao permiso de explotación da modalidade de percebe a Pé para o exercicio da actividade extractiva no ambito territorial da Cofraría de Pescadores de Camariñas.
Marisol Soneira advirte que a Consellería do Mar concentra estes permisos de pesca en persoas con máis títulos e non nos mais necesitados, contribuíndo á proliferación do furtivismo.
A pesca e o marisqueo son un dos piares da economía galega. Segundo datos oficiais hai case cincuenta mil persoas que viven da pesca, do marisqueo e das actividades vinculadas aos mesmos:

No marisqueo, que é o asunto que da motivo a este artigo, estímase que unhas cinco mil persoas exercen o marisqueo a pé en toda Galicia, ós que hai que engadir os preto de mil que supoñen os parquistas de Carril e os mariscadores a flote. Para que haxa unha boa colleita de bivalvos é imprescindible contar con dous elementos básicos: que haxa boa semente e alto índice de reclutamento, e que a calidade das augas sexa boa.

Galicia incumpre a normativa pola que se establece a calidade de augas para a cría de moluscos, de aí os nosos problemas nalgunhas rías que implica a cualificación de parte delas como “C”. O Goberno Anterior planificou e licitou 21 novas depuradoras para acadar a finalidade de depurar as augas que se verten as rías. Quedaron dúas pendentes de conseguir os terreos (Ribeira e Sanxenxo) que, non por casualidade estaban e están rexidas polo PP, porque mellorar as condicións da auga das rías é aumentar a rendibilidade da actividade marisqueira que significa o 7% do PIB galego.

Na actualidade existen mais de cen millóns de metros cadrados de zonas marisqueiras produtivas cuns resultados extractivos, con datos de 2009, de 7.310.490 quilos de berberechos e ameixas, excluída a produción das concesións dos parquistas de Carril e doutros lugares de Galicia. A produtividade é, por tanto, de 73,1 gramo por metro cadrado, o que significa un promedio de 7 individuos por cada metro cadrado. A verdade é que os resultados son realmente cativos dende o punto de vista biolóxico e aínda peores cando analizamos o rendemento económico: 0,59 euros por metro cadrado. Sen embargo a rendibilidade media de cada metro cadrado dos parques de Carril sobe ate os 30 euros polo que a diferencia entre a rendibilidade entre as concesións colectivas (agrupacións de mariscadoras), e a explotación  privada é de mais do 5.000% en favor desta última.

Segundo un traballo técnico dos propios servizos da propia Xunta de Galicia, con base na campaña de 2005, daba os seguintes índices de rendibilidade das principais especies, con respecto o potencial produtivo:


Ameixa Fina                6.9%
Ameixa Babosa             21.1%
Ameixa Saponesa          16.5%
Ameixa Rubia               25.0%
Berbecho                      3.8%
Promedio                       6%

Para que entendamos o drama que estes datos aportan solo temos que extrapolar os mesmos a unha actividade moi parecida en terra. Ninguén se dedicaría a agricultura ou a gandería se, de cada cen grans de trigo ou de cada cen polos, solo lle chegasen a adultos 6. Non solo sería antieconómico se non, tamén, absurdo e irracional. 

Abordar a solución destes problemas require, primeiro, tomar conciencia do mesmo e, segundo, abordalo globalmente pero tamén atendendo os particularismos de cada especie, ría ou concesión. Non abonda con anunciar que se queren ampliar as zonas de produción sen antes solucionar os problemas de contaminación das augas das nosas rías. Iso acaba xerando situacións tan rocambolescas como a que se ten producido este verán coa pretendida reinstalación  dos bivalvos procedentes de zonas “C”. Tampouco abonda con dispor de amplas superficies de cultivo se non somos capaces de garantir semente, en cantidade e calidade, que nos permita acadar maiores porcentaxes de rendibilidade. E, sobre todo, non podemos seguir mantendo un baremo para ó acceso o PERMEX onde prime mais a celebración dun cursiño formativo sobre materias alleas á propia actividade que a situación económica dos demandantes do mesmo.

Deixo, para rematar, un problema serio ao que a administración ou non sabe, ou non quere, ou non pode solucionar: o furtivismo. A vixilancia e a persecución dos posibles furtivos non pode ser unha competencia das agrupacións de mariscadoras ou das confrarías. A ninguén se lle ocorre que a persecución dos que rouban madeira nos montes comunais sexa competencia dos comuneiros. A Xunta faría ben en, primeiro, separar as infraccións administrativas do auténtico furtivismo e, segundo, estudar as razóns de fondo que hai en determinados episodios. Para o furtivo que saquea as concesións marisqueiras para acadar ingresos rápidos e destrúe o traballo de moitas persoas, todo o peso da lei e tódolos medios para erradicalo. Pero cando unha familia, con tódolos membros da unidade familiar en paro, ve imposible acceder a un PERMEX porque o baremo prima a outros que teñen mais de un, o furtivismo xa non é un problema de orde público se non un gravísimo problema social agravado por unha norma inxusta.

Porto deportivo de Cereixo

02 Setembro 2011
Publicado en Pesca e maritima
¿Como se pode tratar este tema con tanta frivolidade e ironia? Seica saben as persoas que a este tema refírense que a construción do devandito porto, levaría o dragado de parte dos bancos marisqueiros cos que conta a confraría de Camariñas. Que conste que antigamente na zona de Dor había unha concesión de dragas ,as cales se lle retirou o permiso de extracción por prexudicar os bancos de marisco.

 

O raposo no galiñeiro

10 Agosto 2011
Publicado en Opinión
A confraría de Camelle está nunha cruzada contra o furtivismo que lle ocasionan os desaprensivos que saquean a súa concesión e que é a fonte do seu xornal e do pan dos seus fillos.

 

OS SOCIALISTAS DENUNCIAN QUE O 40% DA AMEIXA FINA QUE SE TRASLADOU AO NOVO ASENTAMENTO DE MORÁS (XOVE) MORRE NOS PRIMEIROS 5 DIAS
-A portavoz de Pesca do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, Marisol Soneira cualificou esta decisión “de auténtico despropósito”, e de “ocorrencia”
- Dixo “que si as principais confrarías afectadas non están de acordo, si as empresas acuícolas da zona tampouco, si os depuradores non acaban de ver a bondade de semellante ocorrencia, que intereses moven a Xunta de Galicia a meterse neste rocambolesco asunto”
- A deputada emprazou ao Goberno de Feijoo “a abordar dunha vez por todas os graves problemas de contaminación que sofren as nosas rías”

A portavoz de Pesca do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, Marisol Soneira anunciou que rexistrou unha petición de comparecencia parlamentaria da Conselleira do Mar para que de explicacións sobre as razóns polas que tomou a decisión de reinstalar os moluscos procedentes de zonas "C" en Morás (Xove), e en que mellora esta medida a saúde medioambiental das nosas rías afectadas por contaminación, a creación de emprego e a renda das mariscadoras e dos mariscadores.

Soneira cualificou esta decisión “de auténtico despropósito”, e de “ocorrencia”.
Advirte que o Grupo Parlamentario Socialista Político dispón de información, na que se pode constatar “que o 40% da ameixa fina     que se trasladou o novo asentamento de Xove morre nos primeiros cinco días”.
E preguntouse “en que quedaron as roldas de prensa e os anuncios medíaticos dos Conselleiros Rosa Quintana e de Agustín Hernández comprometéndose a sanear integralmente as rías galegas?”, replicou. E insistiu nas súas criticas “que foi das xestións que ía facer diante da Comisaria Damanaki para que a UE autorizase a comercialización dos bivalvos de zona C, previa a súa depuración”, proclamou a deputada.

A portavoz de Pesca dixo “que si as principais confrarías afectadas non están de acordo, si as empresas acuícolas da zona tampouco, si os depuradores non acaban de ver a bondade de semellante ocorrencia, que intereses moven a Xunta de Galicia a meterse neste rocambolesco asunto”, espetou.


Plan de saneamento integral
A deputada emprazou ao Goberno de Feijoo “a abordar dunha vez por todas os graves problemas de contaminación que sofren as nosas rías, xa que non teñen capacidade algunha de iniciativa”. E pediulle que rescate “o Plan de Saneamento Integral das rías deseñado por Pachi Vázquez na pasada lexislatura” .
E resumiu “ou solucionan este problema, agora que aínda temos fondos europeos, ou corremos o risco de que as zonas “C” non solo non se reduzan se non que vaian en aumento”.

Iniciativas Parlamentarias
Por ultimo lembrou que o Grupo Parlamentario Socialista xa presentou diversas iniciativas no Parlamento para que a Conselleira dea explicacións sobre esta “ocorrencia”, e para que explique as razóns que a levaron a por en práctica esta iniciativa que non vai a contribuír a solucionar os problemas de contaminación das rías nin a mellorar as condicións de traballo dos mariscadores.

Páxina 1 de 2