A portavoz de Pesca do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, Marisol Soneira pide incentivar e apoiar os novos proxectos turísticos vinculados ao mar e á actividade pesqueira e marisqueira.
Demanda tamén o  desenvolvemento de actividades formativas, vinculadas ao turismo e á cultura mariñeira, que faciliten a cualificación profesional para o desenvolvemento desta actividade.
Sinala que rexistra esta proposta xa que ao longo da nosa costa existe un rico patrimonio cultural, etnográfico e histórico que, en moitos casos, está a piques de desaparecer.

A portavoz de Pesca do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, Marisol Soneira anunciou que rexistrou unha proposición no Parlamento na que reclama ao Goberno de Feijoo o desenvolvemento e simplificación das normas que permitan a presenza a bordo de turistas interesados nas actividades de pesca e marisqueo a flote.

A iniciativa rexistrada reclama incentivar e apoiar os novos proxectos turísticos vinculados ao mar e á actividade pesqueira e marisqueira. Demanda tamén o  desenvolvemento de actividades  formativas, vinculadas ao turismo e á cultura mariñeira, que faciliten a cualificación profesional para o desenvolvemento desta actividade.

Soneira pide programas de recuperación de contornos urbanos e etnográficos vinculados á actividade pesqueira e marisqueira, para a súa transformación en produtos turísticos de calidade.

A deputada solicita ademais programas de recuperación do contorno natural vinculado coa actividade pesqueira e marisqueira susceptible de ser ofertado como un produto turístico de alto valor medio ambiental.

A maiores demanda un programa de recuperación de pecios industriais e etnográficos, vinculados coa actividade pesqueira e marisqueira. E tamén un programa de apoio aos estaleiros de ribeira que permitan a súa supervivencia, a conservación das técnicas construtivas tradicionais e a produción de embarcacións tradicionais con destino á pesca profesional e á actividade náutico deportiva.

A portavoz de pesca sinala que rexistra esta proposta xa que ao longo da nosa costa existe un rico patrimonio cultural, etnográfico e histórico que, en moitos casos, está a piques de desaparecer por moi diversas razóns.

Relata que nas nosas vilas mariñeiras aínda se manteñen antigos rueiros mariñeiros que lograron sobrevivir á especulación urbanística e ás ansias pola modernidade mal entendida, que hai que preservar polos seus valores históricos e porque son un recurso moi valioso dende o punto de vista patrimonial e turístico se somos quen de aproveitalo.

E, por suposto, todos estes valores están situados nun espazo xeográfico que, na maioría dos casos, ten un gran valor paisaxístico e medio ambiental.

A suma de todos estes elementos conforma un gran potencial turístico que, convenientemente desenvolvido, pode contribuír o desenvolvemento social, económico e laboral das nosas comarcas costeiras.

 

A portavoz de Pesca do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, Marisol Soneira anuncia que tamén se acordou remitir ao Parlamento, non mais tarde do primeiro trimestre de 2012, unha comunicación -previo debate e coas achegas que poida incorporar o Consello Galego de Pesca- que recolla as conclusións do devandito Grupo de Traballo.
Dixo que o único que pretende esta iniciativa “é expresar a opinión política no texto, sobre a política pesqueira común, e que ademais sirva de referencia ao Consello Galego de Pesca para saber que pensan os representantes políticos, xa que a pesca ten consecuencias noutros sectores da economía”.
Soneira fixo un chamamento aos Grupos para acadar á unha posición común “nun dos sectores claves para a economía e o emprego de Galicia”.

 


A portavoz de Pesca do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, Marisol Soneira interveu hoxe no Pleno da Cámara para defender unha proposición sobre a Política Pesqueira Común. A iniciativa foi debatida o martes día 13, e votada e a aprobada o día 14.
Ali aprobouse unha iniciativa na que se propón por un lado constituír un Grupo de Traballo, antes de que remate o actual período de sesións, con participación dos tres grupos parlamentarios con representación no Parlamento e a consellería do Mar, coa finalidade de definir unha posición política  sobre a proposta de reforma da Política Pesqueira Común feita pola Unión Europea.
E tamén se acordou remitir ao Parlamento, non mais tarde do primeiro trimestre de 2012, unha comunicación -previo debate e coas achegas que poida incorporar o Consello Galego de Pesca- que recolla as conclusións do devandito Grupo de Traballo para o seu debate de acordo cos artigos 140 e 141 do Regulamento da Cámara.
Dixo que o único que pretende esta iniciativa “é expresar a opinión política no texto, sobre a política pesqueira común, e que ademais sirva de referencia ao Consello Galego de Pesca para saber que pensan os representantes políticos, xa que a pesca ten consecuencias noutros sectores da economía”.
Na súa intervención a portavoz de Pesca fixo un chamamento aos Grupos da Cámara para acadar á unha posición común “nun dos sectores claves para a economía e o emprego de Galicia”, subliñou. Advirte que para que fose posible o acordo aprazou a lexítima posición do seu grupo para intentar acadar unha proposta consensuada entre os tres grupos e o a Consellería do Mar.

A deputada socialista criticou que teña que ser o Grupo Parlamentario Socialista o que traia este asunto o Parlamento, é dicir “que sexa a oposición quen faga o maior esforzo para acadar unha posición común diante da Proposta de regulamento que, sobre a reforma da política común de pesca, fixo a comisaría de pesca María Damanaki”. Sobre todo cando a Xunta anunciou fai meses a intención de convocar os Grupos para esta finalidade.

Neste punto a parlamentaria advirte que o pasado 15 de outubro a Conselleira do Mar anunciou que falaría cos Grupos Parlamentarios da Cámara para definir unha posición común sobre a proposta de reforma da PCP, “pero a día de hoxe, nada de nada”, lamentou.

Afirma tamén que un asunto coma este, onde o Goberno debe liderar a Acción e os grupos da oposición debemos achegar, con responsabilidade, e subliñou que a posición do PSdeG “sempre defendera a procura do maior interese para Galicia”.

A maiores Soneira destacou con datos a importancia económica, social e laboral que a pesca, o marisqueo e tódolos sectores vinculados a esta actividade, teñen para Galicia. Por iso non se explica a falta de liderado da Xunta de Galicia neste tema.

DATOS ECONÓMICOS SOBRE A PESCA EN GALICIA
Nº de empregos:

Pesca extractiva, marisqueo e acuicultura.             24.534
Conserva:                                                         12.000
Conxelado:                                                        8.000
Comercialización:                                                 2.000
TOTAL::::                                                         46.534
Fonte: Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos - Datos 2007


    Negocio:5.000 M€ (9% PIB)
    85% da produción conserva nacional.
    83% da facturación conserva nacional.
    Conxelado: 2.900 M€
    Nº de Buques:4.911 (4.549 de baixura e artesanal)
    TRB: 118.463,22

 

Os Socialistas denuncian retrasos da Xunta "DE MESES" no pago das axudas polas prexubilacións na pesca.
Marisol Soneira lamenta a “escasa sensibilidade amosada polo goberno galego” para “rendas modestas a quen a administración detrae un dereito recoñecido sen explicacións”.

 


A portavoz de Pesca do Grupo Parlamentario dos Socialistas de Galicia, Marisol Soneira, ven de presentar unha serie de iniciativas nas que denuncia retrasos “de meses” por parte da Xunta no pago das axudas de mil euros por persoa ás prexubilacións na pesca. Soneira acusa ao goberno galego de “detraer un dereito recoñecido sen explicacións”.

Soneira apunta que “unha parte das persoas que teñen recoñecido o dereito a percibir estas axudas acumulan retrasos de meses na percepción” dunhas subvencións que si ben son xestionadas pola Xunta proceden da UE e do Goberno central. Lembra que estas paralizacións obrigan aos afectados a pagar eles mesmos as cotas da Seguridade Social “xa que de non facelo poñen en risco a súa pensión de xubilación”.

Lamentou a “escasa sensibilidade amosada polo goberno galego” para “economías que se moven no límite da subsistencia” e “rendas modestas a quen a administración detrae un dereito recoñecido sen dar unha explicación”. Reclama ao Goberno galego que explique na Cámara autonómica polos motivos destes retrasos e “a qué destina a Consellería do Mar os fondos recibidos para esa finalidade por parte da UE e do Estado”.

Axudas
Sinala que estas axudas paralizadas pola Xunta corresponden á orde do 13 de xaneiro que convoca axudas socioeconómicas cofinanciadas polo Fondo Europeo da Pesca nun 61 por cento e polo Estado no 39 por cento restante.

A parlamentaria socialista explica que, de acordo con esta orde os demandantes desta axudas, unha vez concedidas, recibirían un importe en torno aos mil euros cos que deben aboar a cota da Seguridade Social ata os 65 anos, cando pasen a percibir a correspondente pensión de xubilación.

 

O Bloque Nacionalista Galego de Camariñas, que como todo o mundo sabe non  é unha forza política na que confíen os cidadáns, acaba de sumarse a confraría dos calumniadores. Ate o de agora esa triste condición viña exercéndoa  a dereita cavernaria camariñana en exclusiva pero, polo que acabamos de constatar, o BNG ingresou nese selecto club.

Marisol cos españoles de París

06 Novembro 2011
Publicado en Galicia
Acto Multitudinario del PSOE en París con la portavoz de emigración en el Parlamento de Galicia.
Marisol Soneira en Francia: Rajoy ha anunciado que Dios será su Ministro de Economía.
Los Españoles de París muy animados ante las elecciones generales del 20-N-

 

O sábado 22 de outubro as 11 da mañá, terá lugar unha charla informativa na Casa do Pobo (Avda. da Coruña 4, Camariñas), sobre a MODIFICACIÓN DA NORMATIVA PARA REGULARIZACIÓN DE EMBARCACIÓNS.

Quen manda é Pescanova

15 Setembro 2011
Publicado en Galicia
OS SOCIALISTAS RECLAMAN A DIMISIÓN DA CONSELLEIRA DE PESCA “POR DIGNIDADE” LOGO DE SER DESAUTORIZADA POR FEIJÓO NO “ESPERPENTO” DA BATEA DE MORÁS
Marisol Soneira ironiza que “vai sendo hora de que o presidente da Xunta nomee conselleiro a Pescanova” porque demostrou que “manda quen manda”.
Marisol Soneira advirte que a Consellería do Mar concentra estes permisos de pesca en persoas con máis títulos e non nos mais necesitados, contribuíndo á proliferación do furtivismo.
A pesca e o marisqueo son un dos piares da economía galega. Segundo datos oficiais hai case cincuenta mil persoas que viven da pesca, do marisqueo e das actividades vinculadas aos mesmos:

No marisqueo, que é o asunto que da motivo a este artigo, estímase que unhas cinco mil persoas exercen o marisqueo a pé en toda Galicia, ós que hai que engadir os preto de mil que supoñen os parquistas de Carril e os mariscadores a flote. Para que haxa unha boa colleita de bivalvos é imprescindible contar con dous elementos básicos: que haxa boa semente e alto índice de reclutamento, e que a calidade das augas sexa boa.

Galicia incumpre a normativa pola que se establece a calidade de augas para a cría de moluscos, de aí os nosos problemas nalgunhas rías que implica a cualificación de parte delas como “C”. O Goberno Anterior planificou e licitou 21 novas depuradoras para acadar a finalidade de depurar as augas que se verten as rías. Quedaron dúas pendentes de conseguir os terreos (Ribeira e Sanxenxo) que, non por casualidade estaban e están rexidas polo PP, porque mellorar as condicións da auga das rías é aumentar a rendibilidade da actividade marisqueira que significa o 7% do PIB galego.

Na actualidade existen mais de cen millóns de metros cadrados de zonas marisqueiras produtivas cuns resultados extractivos, con datos de 2009, de 7.310.490 quilos de berberechos e ameixas, excluída a produción das concesións dos parquistas de Carril e doutros lugares de Galicia. A produtividade é, por tanto, de 73,1 gramo por metro cadrado, o que significa un promedio de 7 individuos por cada metro cadrado. A verdade é que os resultados son realmente cativos dende o punto de vista biolóxico e aínda peores cando analizamos o rendemento económico: 0,59 euros por metro cadrado. Sen embargo a rendibilidade media de cada metro cadrado dos parques de Carril sobe ate os 30 euros polo que a diferencia entre a rendibilidade entre as concesións colectivas (agrupacións de mariscadoras), e a explotación  privada é de mais do 5.000% en favor desta última.

Segundo un traballo técnico dos propios servizos da propia Xunta de Galicia, con base na campaña de 2005, daba os seguintes índices de rendibilidade das principais especies, con respecto o potencial produtivo:


Ameixa Fina                6.9%
Ameixa Babosa             21.1%
Ameixa Saponesa          16.5%
Ameixa Rubia               25.0%
Berbecho                      3.8%
Promedio                       6%

Para que entendamos o drama que estes datos aportan solo temos que extrapolar os mesmos a unha actividade moi parecida en terra. Ninguén se dedicaría a agricultura ou a gandería se, de cada cen grans de trigo ou de cada cen polos, solo lle chegasen a adultos 6. Non solo sería antieconómico se non, tamén, absurdo e irracional. 

Abordar a solución destes problemas require, primeiro, tomar conciencia do mesmo e, segundo, abordalo globalmente pero tamén atendendo os particularismos de cada especie, ría ou concesión. Non abonda con anunciar que se queren ampliar as zonas de produción sen antes solucionar os problemas de contaminación das augas das nosas rías. Iso acaba xerando situacións tan rocambolescas como a que se ten producido este verán coa pretendida reinstalación  dos bivalvos procedentes de zonas “C”. Tampouco abonda con dispor de amplas superficies de cultivo se non somos capaces de garantir semente, en cantidade e calidade, que nos permita acadar maiores porcentaxes de rendibilidade. E, sobre todo, non podemos seguir mantendo un baremo para ó acceso o PERMEX onde prime mais a celebración dun cursiño formativo sobre materias alleas á propia actividade que a situación económica dos demandantes do mesmo.

Deixo, para rematar, un problema serio ao que a administración ou non sabe, ou non quere, ou non pode solucionar: o furtivismo. A vixilancia e a persecución dos posibles furtivos non pode ser unha competencia das agrupacións de mariscadoras ou das confrarías. A ninguén se lle ocorre que a persecución dos que rouban madeira nos montes comunais sexa competencia dos comuneiros. A Xunta faría ben en, primeiro, separar as infraccións administrativas do auténtico furtivismo e, segundo, estudar as razóns de fondo que hai en determinados episodios. Para o furtivo que saquea as concesións marisqueiras para acadar ingresos rápidos e destrúe o traballo de moitas persoas, todo o peso da lei e tódolos medios para erradicalo. Pero cando unha familia, con tódolos membros da unidade familiar en paro, ve imposible acceder a un PERMEX porque o baremo prima a outros que teñen mais de un, o furtivismo xa non é un problema de orde público se non un gravísimo problema social agravado por unha norma inxusta.

A portavoz de Pesca do Grupo Socialista, Marisol Soneira, reclamou á Xunta que adquira como ben patrimonial os terreos necesarios para a implantación de proxectos acuícolas nas nosas costas e rías. Soneira presentou unha Proposición non de Lei logo de coñecer que unha firma privada quere converter nunha marina a planta de langostinos de Pescanova en Huelva.

 A responsable socialista propón, para impedir posibles especulacións, a adquisición dos terreos como ben de todos os galegos e as galegas e, ademais, que a Xunta oferte os terreos adquiridos, mediante concurso público, para cedérllelos aos mellores proxectos en réxime concesional e sempre condicionados ao fin único da actividade acuícola.

Soneira reclama á Xunta que evite estas prácticas adquirindo en propiedade estes terreos, xa que dende a chegada do PP as empresas pasan a ser as titulares destes espazos sen ningún tipo de condicionante para a súa finalidade futura. Advirte que o goberno de Feijóo cambiou o Plan de Acuicultura aprobado polo goberno socialista na pasada lexislatura permitindo que poidan producirse en Galicia situacións como a de Huelva.

A parlamentaria socialista lembra que o Plan Acuícola do Goberno de Touriño prevía o retorno a titularidade pública dos terreos, no caso de fracaso ou abandono do proxecto orixinal. Actualmente, ademais de prever mesmo expropiacións para ceder os terreos a empresas privadas, non obriga a construír os proxectos orixinalmente previstos.

Sinala que esta medida abre mo camiño á “marbellización” da costa galega e pon a administración ao servizo da especulación nunha zona especialmente sensible do territorio galego. Engade que os terreos destinados a producións acuícolas actualmente “poden acabar sendo obxecto e refuxio de capitais con expectativas de grandes plusvalías a futuro”.

 

Páxina 3 de 5